Službena primopredaja prijenosnih radio postaja

Službena primopredaja prijenosnih radio postaja ALINCO DJ-500 (VHF/UHF) sa pripadajućom opremom obavljena je u petak, 23. 10. 2015. godine u 15 sati, uz prisustvo tajnice Saveza Čeha gđe J. Kulhavi, gospodina V. Bileka te članova Radio kluba “Jan Hus” Daruvar, K. Leje i Z. Karnika.
Radio postaje su kupljene iz sredstava Ureda za prava nacionalnih manjina, po projektu Saveza Čeha. Uz revers predane su na korištenje Klubu, a iste će nakon godinu dana biti predane u trajno vlasništvo.

primopredaja