Online imamo:
9 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
HRS potvrda
HAKOM dozvola
eDozvola uputa
eDozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

9A1W Video files

Prevoz kontejnera iz Samobora
do 9A1W kontest pozicije


(02:32)
Utovar u Samoboru.
(05:41)
Utovar u Novom Selu.
(02:10)
Prvi usponu.
(03:25)
Proširivanje puta i dolazak na poziciju.
(02:25)
Istovar na babice.
(00:21)
Otvaranje kontejnera.
Kamioni s kontejnerom su na vrhu, (10:42) još ga treba istovariti na pripremljene babice.  


© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr