Online imamo:
40 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Kako radioamateri komuniciraju

Morseova abeceda ili telegrafija

Teleprinter (RTTY)


Slow scan television SSTV


Govorne vrste emisija


  


Razgovor kanadskog radioamatera
"VE7KEN" i radioamaterke-astronauta
Susan Helms "NA1SS" na svemirskoj
postaji ISS


  


Primjeri razgovora radioamatera na
kratkom valu....

Radio klub "Samobor"

Radio klub "Samobor" je osnovan 1948. godine u Samoboru, kao neprofitna strukovna udruga radioamatera, sa zadaćom koordinacije radioamaterskih aktivnosti i promidžbe djelatnosti te osposobljavanja (edukacije) starih i novih - sa posebnim naglaskom: mladih članova (djece).


Radio klub "Samobor" je član Hrvatske radioamaterske udruge, koja je članica Međunarodnog radioamaterskog udruženja (IARU), a ono je punopravni član Međunarodne telekomunikacione unije (ITU).


Radio klub "Samobor" je u opsegu vlastitih interesa - interesa članstva radio kluba - na VHF/UHF/SHF opsezima, u razdoblju od 70-tih godina pa sve do danas ostvarivao vrhunske europske (među prvih deset klubova) i hrvatske rezultate (četiri godine prvaci hrvatske - na različitim opsezima, kumulativno i pojedinačno).

Radio klub "Samobor" u slikama
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr