Online imamo:
2 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Tradicija kluba

Radioamaterizam ima dugu tradiciju u Hrvatskoj. Kolijevka radioamaterizma u ovom dijelu Europe je Zagreb, gdje se 1924. godine osniva prvi radio klub pod nazivom Radio klub "Zagreb". Ubrzo zatim isti radio klub počinje izdavati stručni časopis iz područja elektronike što predstavlja prvu publikaciju te vrste u nas. Prve radio-difuzne postaje djelo su radioamatera (kao i u današnje vrijeme) a koristili su se radio-frekventni opsezi koje su prvi iskušali radioamateri. Isto se odnosi i na prijenos slike, računalnih podataka ili pak radarske uređaje, svemirske komunikacije ...

Predratnih godina (drugi svjetski rat) radioamateri održavaju veze ilegalno, uz pozivne znakove koje su si sami odredili (kao danas na amaterskom - građanskom opsegu, CB) pa je to vrijeme eksperimentalnog rada na tada novim ali zabranjenim frekventnim opsezima (100m). Tek poslije drugog svjetskog rata radioamaterima se dozvoljava rad na amaterskim područjima dodijeljenim prema međunarodnim konvencijama koje koriste radioamateri u svijetu. U Hrvatskoj se osnivaju mnogi radio klubovi, a razvoj elektronike u svijetu nezaobilazno je činio napredak i u radioamaterskom pokretu. Izrađuju se tvornički radioamaterski uređaji, započinje se raditi novim vrstama rada, organiziraju se svjetska udruženja radioamatera ...

Radio klub "Samobor" je osnovan 1948. godine u Samoboru kao neprofitna strukovna udruga radioamatera sa zadaćom koordinacije radioamaterskih aktivnosti i promidžbe djelatnosti te osposobljavanja (edukacije) starih i novih - sa posebnim naglaskom: mladih članova (djece). Radio klub "Samobor" je član Hrvatske radioamaterske udruge, a ista je članica Međunarodnog radioamaterskog udruženja (IARU) koje je pak punopravni član Međunarodne telekomunikacione unije (ITU).

Hrvatski radioamateri danas postižu vrhunske europske i svjetske rezultate u najjačim natjecanjima raznih radioamaterskih disciplina. Ovdje bismo svakako trebali istaknuti aktivnosti HDX radiokluba (Europski i Svjetski prvaci), te Radio kluba "Louis Braille" - radio kluba slijepih, koji organizira vlastito natjecanje u lovu na lisicu za slijepe radioamatere što je jedinstven slučaj i svijet nam za to daje posebno priznanje. Tu je i Radio klub "Zagreb" koji ostvaruje zavidne rezultate edukacijom mladih radio konstruktora i radio operatora.

Radio klub "Samobor" je pak u opsegu vlastitih interesa - interesa članstva radio kluba - na VHF/UHF/SHF opsezima, u razdoblju od 70-tih godina pa sve do danas ostvarivao vrhunske europske (među prvih deset klubova) i hrvatske rezultate (četiri godine prvaci hrvatske - na različitim opsezima, kumulativno i pojedinačno).

No, sada je došlo vrijeme kada postajemo svjesni činjenice da se moramo okrenuti novačenju mladih snaga kako bismo se održali i uskoro mogli opet punom snagom (uz tehnološki napredak - oprema) redati novi niz uspjeha.

Da bi se netko mogao baviti radioamaterizmom uopće, preduvjet je upoznati ga sa osnovama elektrotehnike i elektronike, radioamaterskog prometa na opsezima, te samom međuljudskom komunikacijom - što je dio opće tehničke i ljudske kulture. Kako bi se isti put mogao što bezbolnije savladati RKS želi: stvoriti što bolje uvjete za održavanje tečajeva radioamaterskih disciplina.

Planiramo kontinuirano održavati tečaj za radioamatere-operatore.
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr