Online imamo:
15 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 9. period 9A aktiviti - Voloder 2006.  natrag 
od 17.09.2006. do 17.09.2006. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 

Eto još jednog aktivitija iza nas. Krenuli u subotu popodne Zoran i Krešo, a u nedjelju nas posjetilo puno zanimljivih ljudi. Miljenko-9A2MI sa familiom među kojima je i bila Zdenka-9A6NMZ koja je puno doprinjela u ctestu radeći za PC-jem. Nakon ctesta dosli su Boris-9AKP i Hrvoje-9A7KWR sa boljom polovicom.

Koga zanima statistika ctesta evo je:

Contest report: 9A1W from JN75ST at 144 MHz
===========================================

Contest       : Aktiviti 9. period - Voloderske jeseni 2006.
Date          : 17.9.2006/17.9.2006

Call          : 9A1W
UL            : JN75ST

Frequency     : 144 MHz
Category      : B
Location      : Novo Selo Zumberacko
----------------------------------------------------------------
QSOs          : 143
Valid QSOs    : 143
Sum of dist.  : 30310 km
QRB/QSO       : 212
ODX           : DK2006TZ from JN48NV at 593 km
----------------------------------------------------------------
Antenna(s)    : 4x10 el. DK7ZB + 15 el. yagi
RX/TX         : TS 711 E + SP 2000/TS 711 E + GS35 - 750W
Software      : VHFCtest4Win ver 1.0 build 42 by S52AA

OP"s:9A2HM, 9A5ASZ, 9A2MI, 9A6NMZ

----------------------------------------------------------------


QSO"s/QRB:                           QSO"s/DXCC      Pts   %Pts

    < 100 km : 44                    9A   55         5856   19
100 - 200 km : 41                    DL   5          2650    9
200 - 300 km : 13                    HA   2           365    1
300 - 400 km : 16                    I    1           209    1
400 - 500 km : 23                    OE   1           315    1
500 - 600 km : 6                     OK   24        10611   35
600 - 700 km : 0                     OM   16         5756   19
700 - 800 km : 0                     S5   30         2588    9
    > 800 km : 0                     T9   6           783    3
                                     YU   3          1177    4

 

Top ten per QRB:
DK2006TZ        JN48            593
DF0HF           JO50            575
DL6NAA          JO50            565
OK1KKL          JO70            534
DL4SAV          JN58            522
OK1MCS          JN69            503
OK1DOL          JN69            498
OK1ZDA          JO60            498
OK2PVZ          JN99            489
OK2MEU          JN89            485


Worked UL fields - 26

      JO50 JO60 JO70
           JN69 JN79 JN89 JN99
 JN48 JN58 JN68      JN88 JN98
                          JN97
           JN66 JN76 JN86 JN96
           JN65<JN75>JN85 JN95 KN05
                JN74      JN94 KN04

                     JN82
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr