Online imamo:
16 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 7. period 9A aktiviti - Pregrada 2006.  natrag 
od 16.07.2006. do 16.07.2006. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 
Još jedan uspješno odrađen aktiviti, naravno uz uspješno otklonjene tehničke probleme. Odrađeno 115 veza, malo slabija aktivnost na bandu valjda zbog GO. Ekipa je bila u sastavu Goran 9a3wp i Krešo 9a2hm, a u posjeti su bili još neki članovi. Predviđena aktivnost na KV nije se desila.


© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr