Online imamo:
14 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 1. AP wireless pristupna točka Žumbera  natrag 
od 01.07.2006. do 01.07.2006. Odgovor Ispravak Brisanje  9A3WP 

DIGITALNE KOMUNIKACIJE ili "mt-9A1W" ili: Dogodilo se to jedne lijepe sunčane nedjelje svibnja mjeseca, dana 28. - 2006. godine.

Na contest lokaciji Novo selo Žumberačko, JN75ST spajali smo se "digitalno" uglavnom na sisački 9A0XSK korisnički ulaz 38400 bps i povremeno na daruvarski 9A0XDA - jer to je tada bila i ostala do danas jedina mogućnost što se hrvatskih Packet radio čvorova tiče. Veza je bila nepouzdana, a s obzirom na opravdanu potrebu moralo se nešto učiniti. Ostale su nam mogućnosti nabaviti skupe radioamaterske PSK primopredajnike i antene i pokušati se spojiti na neki od obližnjih slovenskih čvorova ili pak organizirati nešto sa Zagrebom.

Na sreću ususret su nam (nakon našeg sudjelovanja u raspravi na FORUM-u HRS Web-a) izašli hrvatski Packet radio majstori Tihomir-9A4GL i Tuna-9A3PX uz ZNET ekipu Jura-9A3AEJ, Nestabilni i Dorijan - i odluka je pala !

Nakon pregleda terena (utorak 23. svibnja navečer: Tihomir-9A4GL, Zoran-9A5ASZ, Goran-9A3WP) našli smo se u nedjelju 28. svibnja u samoborskoj "Eri". Gore spomenuta ekipa, uz važnu logističku podršku Irene, Sanje-9A6NGL i Martine, natovareni "gridicama", "parabolama", kablovima, WLAN karticama i svako svojim alatom - krenuli smo put Novog sela Žumberačkog.Neki bi rekli - neočekivano - nas je na lokaciji posjetio naš "mecena" Boris, 9A2KP uz iznenađenje "koji su to sad novi simpatični i veseli ljudi", te kako se "mi to opet nečim novim bavimo". Tijekom meteorološki prekrasnog i temperaturom ugodnog dana ispitalo se tu i doradilo nekoliko antena i mogućnosti, malo se usput pojelo i popilo i uz zaključak svih prisutnih da takva druženja obavezno moraju postati pravilo, iza nas je ostao u funkciji "mt-9a1w".

Znalcima oznaka "mt-9a1w" govori o čemu se tu radi. U pitanju je PC računalo s pripadajućom Intel-ovom "Ethernet" i Trust-ovom "Atheros WLAN karticom". Karticu i offset paraboličnu antenu promjera 100cm sa "kantenom" kao iluminatorom povezali smo s 5 metara dugim LMR195 revSMA/N "pigtail" kabelom i usmjerili prema Sopotu (Novi Zagreb). Na zagrebačkoj strani slično izvedenim tehničkim rješenjem povezani smo od tada lokaciju na Novom selu Žumberačkom na FER/CarNet za sada brzinom koja ovisno o šumu na kanalu varira od 6 do 18 Mbps.

Vrlo je vjerojatno da ćemo s vremenom na lokaciji postaviti javnu pristupnu točku (AP) i potom dodati nove linkove prema "mt-JAP" i prema Karlovcu, možda prema Ogulinu... U planu su i "ax.25" kanali, ali isključivo UHF-SHF.

73 Goran, 9A3WP.


od 01.07.2006. do 01.07.2006. Odgovor Ispravak Brisanje  9A7PLH 

Te je ista pristupna točka ugašena zbog modifikacije...ali ce biti aktivna za koji dan...

Pozdrav, Raf


od 01.07.2006. do 01.07.2006. Odgovor Ispravak Brisanje  9A7PLH 

Lokalna wireless pristupna točka (AP) Novo Selo Žumberačko je opet u funkciji, malo smo lotali pa opet radi....

 

Pozdrav,

Raf (nocall)
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr