Online imamo:
7 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 Hrvatski ljetni UKV kup 2014.  natrag 
od 05.07.2014. do 06.07.2014. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 

Obzirom na probleme koje smo imali u "Hrvatskom proljetnom kupu", odlučili smo krenuti na lokaciju u petak kako bi imali dovoljno vremena za srediti sve do početka contesta. Na žalost i ovaj puta je bilo više problema od vremena i ljudstva tako da je i ovaj contest odrađen vrlo loše. Ekipa u sastavu Miljenko, Frenki, Tom, Krešo i naš već stalni član ekipe Daki, krenula je na lokaciju nakon obavljene nabave. Došavši na lokaciju, prvo smo se uhvatili rješavanja problema sa internetom jer je to najveći preduvjet za dobar rezultat. Uz veliku pomoć ekipe iz ZNeta koja nam je omogućila pristupnu točku na Oštrcu, vezu smo uspostavili 10 minuta prije završetka natjecanja i zbog toga nismo odradili ni približno veza koliko je moguće sa naše lokacije na 10 GHz. Subotu prijepodne nam se pridružio i Vrka te smo svi zajedno krenuli u seljenje Clarka na malo nepovoljniju lokaciju, ali više ne moramo gaziti tuđu travu! Na tom stupu su antene za 432 i 1296 MHz i prilikom mjerenja antena utvrđujemo veliki SWR na 432. Selektivnim mjerenjem dolazimo do problematične dionice kabla "oko rotora" i prilikom odspajanja iz "N" konektora počinje teći voda koja se nakupila u cijeloj dužini tog kabla. Očito da je obilna kiša ove godine natopila kablove jer je zamjećen i povečan SWR na velikoj anteni za 144 MHz koju nismo mogli koristiti. Problemima tu nije kraj, prilikom spajanja linearnog pojačala za 432 MHz dolazi do proboja Visokog Napona pa smo bili prisiljeni raditi sa 100 umjesto sa 600 W. Također smo planirali raditi na 1,3 GHz na posebnom uređaju zbog prekompliciranog prebacivanja sa opsega na opseg na uređaju TS2000, ali i tu se pojavljuju problemi sa transverterom koji treba jedan ozbiljniji servis. Na 144 MHz prilike su bile standardno dobre, ali uz nemogućnost rada sa 2 antenska sistema, počinjemo dobivati i primjedbe da smo vrlo široki na opsegu i da jako smetamo. Destimulirani svim tim problemima ne dajemo maksimum od sebe, gasimo 144 MHz i sve snage prebacujemo na rad na 432 MHz i 10 GHz kako bi uradili barem nekakav rezultat. Natjecanje smo završili sa vrlo slabim brojem veza na svim opsezima te je krajnje vrijeme da se sistematski sve dovede u red izvan termina natjecanja jer ovako nema smisla maltretirati sebe i druge!
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr