Online imamo:
1 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 Smotra tehničke kulture grada Samobora  natrag 
od 12.10.2013. do 12.10.2013. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 
Na smotri tehničke kulture grada Samobora koja se održala u subotu 12.10.2013. godine prikazali smo dio aktivnosti radio kluba "Samobor" te se družili sa ostalim izlagačima i dogovorili neke nove projekte. Najinteresantnija nam je suradnja sa članicama bliskih aktivnosti kao što su RK "Tule i Vužić" i Wireless udruga grada Samobora.
Od članova na izložbi su bili Miljenko, Tom, Krešo, Frenki, Vlado i Branimir.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr