Online imamo:
24 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 Friedrichshafen 2012.  natrag 
od 23.06.2012. do 23.06.2012. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 

I ove godine naš predstavnik na ovom najvećem Europskom radioamaterskom druženju bio je Božo - 9A6AJ, a informacije sa sajma dobili smo i od člana naše natjecateljske ekipe Dakija - 9A3WJ.
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr