Online imamo:
13 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 Hrvatski ljetni kup 2009.  natrag 
od 03.07.2009. do 05.07.2009. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 

U petak postavljali nove antene za 432 MHz i 1,3 GHz u sastavu Miljenko, Frenki, Miha i Krešo.

U subotu došao Boris sa Tomom.

Puno premalo operatora za neki bolji rezultat.

 

 
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr