Online imamo:
56 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam
• SMB Cam-2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 9A V/U/SHF contest 2009.  natrag 
od 01.05.2009. do 03.05.2009. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 
Velika fešta!
od 01.05.2009. do 03.05.2009. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 
Velika fešta!


© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr