Online imamo:
24 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 2. per. 9A Activity - Bljesak 2009.  natrag 
od 15.02.2009. do 15.02.2009. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 

Bili 9a2mi i 9a2hm.

Kad smo došli na lokaciju, imali smo šta i za vidjeti.

Vjetar je polomio 2M18XXX antenu na velikom stupu.

http://www.hamradio.hr/9a1bij/foto.php?D=2009_02_15&What=D

Usporkos problemima odradili smo ctest i osvojili 2. mjesto

© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr