Online imamo:
21 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 8. per. 9A Activity - Lipik 2008.  natrag 
od 17.08.2008. do 17.08.2008. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 

Bili Tom, Goran i Krešo.

Radili punom parom, taktika jedan na RTX-u a drugi na PC-ima.
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr