Online imamo:
12 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 "Voda 2008"  natrag 
od 26.04.2008. do 26.04.2008. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 

Pokazna vježba HRS-a u sklopu HRSVKS na Jarunu 26.04.2008. godine gdje je prikazana spremnost radioamatera da u slučaju katastrofalnih poplava uskoče u pomoč.

Iz Samobora rad postaje 9A0HRS pomogli su Branimir-9A6AQK, Herman-9A5EX, Krešo-9A2HM a Miljenko-9A2MI samo javljanjem u mrežu.

 
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr