Online imamo:
10 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 Kraljevica 2008.  natrag 
od 13.04.2008. do 13.04.2008. Odgovor Ispravak Brisanje  9A3WP 

Posjetili dvodnevni (vikend) skup HRS-a u Kraljevici samo u nedjelju i preuzeli diplome i pokale sa osvojenih UKV natjecanja u proteklom periodu:

Krešo Bišćan - 9A2HM, Tomislav Tom Hitrec - 9A7PLT i Goran Galić - 9A3WP.

(prijevoz i organizacija: Krešo - 9A2HM).

 

Skraćeni pregled zbivanja u Kraljevici: 

Subota, 12.04.2008 

10.00    Otvaranje PPS-a  (9A2SX)
   11.00    Otvaranje skupa i Skupština HRS-a

14.00    Pauza za ručak

16.00    Croatian Contest Club i 9A0HQ (9A1AA i 9A6XX)
   17.00    Digitalna i repetitorska mreža (9A6NVI)
   18.00    SRVKS vježba Voda 2008 (9A2R)
   19.00    Podjela priznanja za Kup Jadrana, 9A CW contest i QRQ (9A6XX)
   20.00    Hamfest 

Paralelno s događanjima, u 10.00 počinje DXCC checking, distribucija QSL  

karata i QRQ prvenstvo (9A8A, 9A3JB, 9A7P) 

 

Nedjelja, 13.04.2008 

10.00    Prezentacija WRTC (9A1UN, 9A6XX, 9A8A, 9A5K)
   11.00    Radioamaterizam i slijepi (9A2GS)
   12.00    Digitalne radijske komunikacije u praksi (9A3ZC, 9A5BDD, 9A6ZT)
   13.00    UKV forum i podjela nagrada za UKV natjecanja (9A4FW)
   14.00    Forum: Rad tijala upravljanja HRS-a (9A4M, 9A5K).

 

 
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr