Online imamo:
11 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 Kraljevica 2007.  natrag 
od 31.03.2007. do 31.03.2007. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 

Tribina HRS-a i podjela nagrada i priznanja osvojenih tjekom 2006. godine. RK Samobor predstavljao je Branimir - 9A6AQK
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr