Online imamo:
13 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 4. per. 9A aktiviti - Podravina 2007.  natrag 
od 22.04.2007. do 22.04.2007. Odgovor Ispravak Brisanje  9A2HM 

Jedan od perioda gdje se "promašimo" sa kolegama iz OK-OM, pa je i rezultat malo slabiji. Aktivnost su naadoknadile I stanice koje su imale svoj contest. Kod nas je situacija bila ispod prosjeka zbog nauspjelog popravka lineara, pa smo radili samo sa 50 watta/2. Naše stanice na SSB-u su se probudile iz zimskog sna pa je bila poprilična gužva a bogme je bilo i smetnji. Standardni ometači 9A1C, pa je tu bio i 3RU, malo su bili širi i 4VM i 2KK... Uglavnom gužvovito pogotovo je bilo teško dobiti nekoga na CQ. Odrađeno 100 veza i nešto preko 14500 bodova, ODX DH9NFM;JO50RF;578.

Nakon contesta skinuli smo Yagi i rotor sa velikog stupa radi prvomajskog postavljanja 2M18XXX i servisiranja rotora.

Ekipa u sastavu Tom-9A7PLT, Krešo-9A2HM i Tomov nećak koji nem je pomogao u skidanju antene. Naravno navratio je i Boris uz put.
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr