Online imamo:
5 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Naslov: izvještaj s akcije : HOME 

9A1BIJ izvještaj s akcije Naslov

 Sastanak RG za digitalne radijske kom.  natrag 
od 10.01.2007. do 10.01.2007. Odgovor Ispravak Brisanje  9A3WP 

Održao se i 2. sastanak "uže skupine:

http://www.hamradio.hr/modules.php?name=News&file=article&sid=716&mode=&order=0&thold=0

 (11.01.07.) Sastanak radne grupe za digitalne radijske komunikacije

U prostorijama HRS-a 10 siječnja 2007. održan je sastanak uže grupe zainteresiranih za radioamaterske radijske digitalne komunikacije.     

    Sastanku su prisustvovali radioamateri koji su u HRS-u preuzeli dužnost održavanja i gradnje mreže, te predstavnici nekoliko wireless udruga.
Sastanak je sazvao i vodio predsjednik HRS-a Petar, 9A6A a sastanku su prisustvovali:
 
-         Zlatko Kovačević, 9A3AQ
-         Goran Galić, 9A3WP
-         Tihomir Heidelberg, 9A4GL
-         Igor Videc
-         Vedran Križanić
-         Branko Plazanić, 9A3PM
-         Silvija Dodig, zgwireless
-         Ivan Golić, zgwireless
-         Kresimir Dido, wifihr
-         Dalibor Dosegović
-         Boris Jugović, 9A2EI
-         Đani Bodlović, 9A4DB
-         Antun Dretvić, 9A3PX
-         Željko Ulip, 9A2EY
 
Na sastanku je dogovoreno da ce HRS potaknuti pitanja koja muče radioamatere koji koriste nove tehnologije, kao što su band planovi na 2,4 GHz i 5,7GHz te vrste modulacije, korištenja IP adresa kao aliasa  i širine spektra. HRS je preuzeo obavezu da u kontaktu sa nadležnim ministarstvom i IARU-om utvrdi točan status tih problema.
Eksperimentalno će se pokrenuti akcija oko gradnje nekoliko brzih linkova radioamaterske paket mreze s novim tehnologijama.   Razgovarano je i o održavanju postojeće već pomalo zastarile, ali vrlo potrebne paket mreže.
 
Petar Miličić, 9A6A.
<<<
 © • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr