Online imamo:
52 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam
• SMB Cam-2

Fotografije 2005_povijest_rks

 10/10
Vrati nam se mladosti ! S lijeva na desno Marijo-9A5BNM, Krešo-9A2HM, a Gorana-9A3WP pokriva tadašnji predsjednik kluba Igor-9A3DI, u prednjem planu.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr