Online imamo:
138 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam
• SMB Cam-2

Fotografije 2005_povijest_rks

 7/10
Mladi jarci u natjecateljskom kaosu: Mate-9A4M (ex.9A3PA) na 1296MHz, Goran-9A3WP na 432MHz. U prednjem planu mehanički rotator "na žgance", made by Boris-9A2KP.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr