Online imamo:
29 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam
• SMB Cam-2

Fotografije 2005_povijest_rks

 2/10
Pogled sa prethodne (Borisove-9A2KP, 9A1CDU) vikend i natjecateljske lokacije koja se nalazi u neposrednoj blizini Novog sela Žumberačkog. Na našoj sadašnjoj lokaciji postavljen je već plavoobojani stambeni kontejner. Antenski 18-metarski stup još nije postavljen, a nema niti krova i terase...© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr