Online imamo:
14 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam
• SMB Cam-2

Fotografije 2005_povijest_rks

 1/10
1996. godina. Ekspedicija na otok Korčula - Vela Luka - Hum (JN82IW, 367mASL).
Zahvaljujemo kolegama iz Radio kluba "Vela Luka" - 9A1CDH na gostoprimstvu i logističkoj podršci. Tih dana održana je ljetna škola za radiokonstruktore. Sudjelovali Bile-9A2CP (silent-key), Vedran-9A4VV, Romildo-9A4RV, Davor-9A3ZA, Goran-9A3WP. U natjecanju se radilo na VHF i UHF opsezima.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr