Online imamo:
12 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Popravak antena (30.06.2013.g.) za Ljetni HRS UKV kup.

 24/27
9A2MI i Frenky, antena je pričvršćena, još treba napraviti
petlju kako bi se kabel nesmetano okretao 450 stupnjeva u krug
i pritom ostao neoštećen.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr