Online imamo:
12 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Početak wireless-a u Novom Selu Žumberačkom

 19/28
Nedavno postavljeni vidikovac na Tepecu. Nalazi se u šumi sjeverozapadno od lokalne prometnice Samobor-Cerje, a južno od starog Samoborskog Grada. Nadmorska visina je 385 metara. Pogled od sjeverozapada - iz samoborskog Zaprešića.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr