Online imamo:
22 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Wireless mjerenja 23.12.2006.g.

 15/15
Fotografija je slična prethodnoj, ali sada je Planetov wlan USB adapter na svojem mjestu i priključen je na Mikijevo NoteBook računalo. Antena gleda prema centru Samobora, a signala raznih samo u vertikalnoj polarizaciji kao u priči... "Vidjeli" smo i "19dBi GRID parabolu" na lokaciji Novo selo Žumberačko !© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr