Online imamo:
29 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Wireless mjerenja 23.12.2006.g.

 9/15
Malo udesno sa objektivom fotoaparata i sada gledamo sa zapada prema istoku. Prepoznaje se Franjevačka crkva, Wagnerov park, stara srednja škola, Samoborka, Južno naselje...© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr