Online imamo:
13 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Wireless mjerenja 23.12.2006.g.

 5/15
Panoramski pogled na samoborski Stari Grad sa vidikovca na Tepecu. Pogled s cca 15m visoke platforme na vidikovcu (znači cca 400mASL) na Stari Grad koji se nalazi na cca 250mASL.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr