Online imamo:
7 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Radioamatersko druženje i HR proljetni Kup 07.05.2011.g.

 4/14
Mate 9A3SM radi aktivaciju lokacije za Floru Faunu.
Napravio je u dva dana, oko 4 sata rada, preko 300 veza.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr