Online imamo:
109 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam
• SMB Cam-2

Wireless mjerenja 23.12.2006.g.

 4/15
Nedavno postavljeni vidikovac na brdu Tepec.
Nalazi se u šumi sjeverozapadno od lokalne prometnice
Samobor-Cerje, a južno od starog Samoborskog Grada.
Nadmorska visina je 385 metara.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr