Online imamo:
153 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam
• SMB Cam-2

Tanjur 80cm za 10GHz

na pravoj poziciji.

 3/4
Tanjur 80cm za 10GHz na pravoj poziciji. Nažalost,
pokazao se lošijim od fi 60 te će trebati popravak
tj. pronalaženje fokusne točke i poziciniranje
korneta točno na nju.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr