Online imamo:
16 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

12.06.2010.g. Green Day HF Contest.

 1/6
Green Day HF Contest, organiziran po prvi puta.
Množitelji su bile postaje koje rade iz zaštićenih
područja a prema listi World Flora Fauna Programa.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr