Online imamo:
84 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam
• SMB Cam-2

APRS WX na JN75ST

 3/5
POGLED NA STUP SA MJERAČEM KIŠE, BRZINOMJER I SMJEROKAZ VJETRA TE GP ANTENA ZA APRS© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr