Online imamo:
6 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam
• SMB Cam-2

Fotografije 2006_ctest_9a_hf_cw_hf

 9/10
Crvene oznake pokazuju kako je postavljena monoband dipole INVERTED V antena za 80 metara. Antena je uštimana savršeno i radila je izvrsno. Žutom bojom označena je FD4 multiband dipole INVERTED V antena koju nismo uspjeli uštimati.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr