Online imamo:
8 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Fotografije 2006_ctest_9a_hf_cw_hf

 7/10
Vrlo brzo se po ovome prepoznaje koliko smo i na kojem opsezu radili. Onaj prvi stupić s desne strane najava je za miran san, hi.© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr