Online imamo:
16 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Fotografije 2006_ctest_9a_hf_cw_hf

 5/10
Tablica odrađenih Eu zemalja - prefixa - multiplier-a. Na ovoj tablici nedostaju još odrađena Azija (UA9, UN), sjeverna Amerika (K) i Afrika (FR/i).© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr