Online imamo:
5 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
HRS potvrda
HAKOM dozvola
eDozvola uputa
eDozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Forum Tema: Forum tema : Forum Teme: Forum : HOME 

9A1BIJ forum rasprava

 

Oni su članovi (i) Radio kluba "Samobor

 9A3WP  27.03.2008. 02:05:36 Odgovor Ispravak Brisanje
subota, veljača 16, 2008 - http://hrs.bloger.hr/
 
 
Na prijedlog našeg saveza a povodom inicjative njegovog neposrednog nasljednika na mjestu predsjednika HRS-a 9A9AA Nikole. Ove godine je naš uvaženi član Zvonko dobio nagradu
"Faust Vrančić" za životno djelo. Smatramo da je prigodno  ovu nagradu  popratiti  Zvonkovim životopisom jer se on sam jednostavan i skroman neće rado time "hvaliti".  On je bio  i  biti  će i dalje naš OM Zvonku 9A2RQ

Čestitamo Zvonko i hvala ti.
Nadamo se da će ovo priznanje, još više osnažiti tvoj aktivan doprinos pokretu i savezu.

Dr. sc. Zvonimir Jakobović, dipl. ing.,
rođen je 2. studenoga 1937. god. u Brčkom. Studirao na Elektrotehničkom, Prirodoslovno-matematičkom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je fiziku i matematiku, eksperimentalnu fiziku, te magistrirao i doktorirao informacijske znanosti.

Radio je kao asistent na Zavodu za medicinsku fiziku te Zavodu za fiziku i matematiku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1960. - 1975.), te kao urednik Tehničke enciklopedije i rukovoditelj odjela u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža (od 1975.), a u zvanju leksikografskoga savjetnika glavni je urednik Tehničkoga leksikona koji je objavljen krajem prosinca 2007.

Usporedno je od 1969. god. (s prekidom od desetak godina) predavao kolegije iz područja medicinske fizike na Višoj školi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, kasnijoj Visokoj medicinskoj školi, a danas Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, gdje je izabrani profesor veleučilišta i pročelnik Katedre za fiziku.

Izabrani je član prijatelj Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 2002. god..

 2. Rad u području radioamaterizma i tehničke kulture

Zvonimir Jakobović je radioamater i fotoamater od svoje jedanaeste godine, aktivan član klubova prvo u Brčkom, potom u Zagrebu i Samoboru. Radioamaterski operator je od 1955. god., s osobnom pozivnom oznakom od 1956. god., danas 9A2RQ.

Od 1960-ih godina, član je mnogih tijela tadašnjega Saveza radioamatera Hrvatske. Vodio je stručne komisije, seminare, priređivao izložbe, te vodio ljetnu školu za radioamaterske instruktore 1973. i 1974. god.

Njegove knjižice Radioamaterizam (2 izdanja) i Uvod u radioamaterizam (7 izdanja, od toga jedno na engleskome jeziku), te brojni napisi u stručnim časopisima, bili su važna početna literatura našim radioamaterima u 1970-im i 1980-im godinama, te u mnogome doprinijeli populariziranju i širenju radioamaterizma i tehničke kulture.

Bio je predsjednik Hrvatskoga radioamaterskoga saveza od 9. svibnja 1992. do 10. lipnja 1995. god., u doba prijama Hrvatskoga radioamaterskoga saveza u Međunarodnu radioamatersku udrugu (IARU) i dodjeljivanja hrvatskim radioamaterima vlastite državne pozivne oznake 9A.

Pokrenuo je radioamaterski časopis Radio HRS i bio mu je glavnim urednikom od 1992. do 2003., te od početka 2006 do kraja 2007..

I danas je aktivan član Hrvatskoga radioamaterskoga saveza, te pisac mnogih napisa i recenzent stručnih članaka i knjiga.

Na razne je načine bio aktivan u nekadašnjoj Narodnoj tehnici Hrvatske, potom Hrvatskoj zajednici tehničke kulture. Surađivao je brojnim napisima u njezinim časopisima ABC tehnike i Tehnička kultura, u kojima je i dugogodišnji član uredništva.

Bio je predsjednik Izdavačkoga savjeta NTH, odnosno HZTK od studenoga 1984. do ožujka 1994., kojemu je i danas član.

Recenzent je knjiga u okviru Male tehničke knjižnice, te pretisaka povijesnih stručnih knjiga u izdanju HZTK.

Jedan je od osnivača, trenutno i pročelnik Odjela tehničke kulture Matice hrvatske, unutar kojega je 2004. god. organizirao stručni skup Tehnika u Hrvatskoj, te kritični pretisak prve tehničke knjige na hrvatskome jeziku, Marka Antuna Horvatovića, Lakši način putovanja velikih lađa i uz vodu i niz vodu, iz 1804. god., a u povodu njezina dva stoljeća.

U Teslinoj godini 2006. objavio niz napisa i održavao javna predavanja o Nikoli Tesli.

 3. Objavljene publikacije namijenjene radioamaterima i drugim tehničarima

Zvonimir Jakobović je objavio više od 280 naslova stručnih knjiga i udžbenika, znanstvenih, stručnih i stručno-popularnih radova. Od toga je više od polovice naslova namijenjeno radioamaterima i elektroničarima. Radovi pokrivaju široko područje tehnike, od konstrukcija i samogradnji uređaja, preko udžbenika, stručnih i znanstvenih istraživanja, istraživanja strukovnoga nazivlja do filozofije.

Objavljene knjige

Objavio je nekoliko knjiga namijenjenih radioamaterima, kao autor ili koautor:

- Jakobović, Z., Radioamaterizam. (Popularna naučno-tehnička biblioteka, knjiga šesta), Narodna Tehnika SR Hrvatske, Zagreb 1968. i 1972. (54 str., 43 sl.).

- Jakobović, Z., Antene za KV i UKV. (Mala radioamaterska biblioteka, sv. br. 3). Zavod za tehničku kulturu, Zagreb 1970. (65 str., 37 sl., 2 tabl.).

- B. Metzger i sur.: Z. Jakobović i R. Sabol-Videc, Radio priručnik za amatere i tehničare. Tehnička knjiga, Beograd 1972., 1976., 1983., 1985. (svako izdanje prerađeno i dopunjeno). Z. J., poglavlja: 1., 2., 3., 4., 19., 20. i 21. (od ukupno 23 poglavlja).

- Jakobović, Z., Uvod u radio-amaterizam. (Popularna naučno-tehnička biblioteka, knjiga jedanaesta), Savez radioamatera Hrvatske i Izdavački odjel Narodne tehnike SR Hrvatske, Zagreb 1978., 1980., 1981., 1982., 1983., 1986. (1. izdanje: 83 str., 58 sl., 2 priloga, ostala izdanja dopunjavana i proširivana). Izdanje iz 1981. god. zvučno snimljeno u okviru Biblioteke Saveza slijepih i slabovidnih Hrvatske. Trajanje 6 sati. Zagreb, 1986.

- Jakobović, Z., Amateur-Radio - an Introduktion. (Prijevod na engleski Uvoda u radioamaterizam), NT Jugoslavije, NT Hrvatske, SR Jugoslavije, SR Hrvatske, Zagreb 1980.

- Jakobović, Z., Elektronika temeljni izumi i razvoj. Mala tehnička knjižnica knjiga šesta. Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb 2000.

Te mnogi radovi objavljeni u časopisima...

 

 
© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr