+385 98 218 941

RADIO KLUB "DUBRAVA"
POVIJEST UKRATKO

Radio-klub "Dubrava" posjeduje zanimljivu prošlost. Počeci su bili 1952. godine kada je osnovan Radio klub "Pionirski grad" koji je djelovao na području današnjega Grada mladih. Klub je sačinjavalo 6 odraslih članova sa ovlaštenjima za rad na radio stanicama i 140 mladih članova (pionira). Osnivanjem Kluba pokrenut je rad Primo-predajne sekcije u čijem okviru su djelovale KV i UKV sekcija i nastavna sekcija koja se brinula o obrazovanju budućih radio-amatera. Klub se bavio elektronskim konstrukcijama, KV i UKV takmičenjima, radio-amaterskom goniometrijom, obrazovanjem i širenjem tehničke kulture na području Dubrave. 70-tih godina polako jenjavaju aktivnosti i zamire rad u klubu. Početkom 80-tih se okuplja ekipa radio-amatera i CB amatera i obnavljaju Klub. 23.travnja 1981.godine na Osnivačkoj Skupštini obnovljena je djelatnost Kluba pod današnjim imenom: Radio klub "Dubrava". Tom prilikom je usvojen STATUT, Plan i Program rada te imenovano Predsjedništvo Kluba U dogovoru sa tadašnjim Pionirskom gradom Klubu je dodjeljen objekt popularno zvan "Stražarnica" sa dvije prostorije veličine 20-tak četvornih metara, pored koga ja podignut antenski stup sa antenama za KV i UKV. 12.svibnja osnovana je CB sekcija građanskog opsega u okviru Kluba. U to vrijeme u Klubu je imao oko 100 članova koji su se okupljali oko Primo-predajne sekcije, Konstruktorske sekcije, CB sekcije i Radio-amaterske grupe učenika. Osnovni zadatak je bio promicanje Tehničke kulture među mladim naraštajima kroz izradu elektronskih komponenti, održavanje radio-amaterskih veza i takmičenja, radio-amatersku goniometriju, CB takmičenja i druženja. Veliki događaji oko kojih su se radio-amateri okupljali su bili "Proljeće na radio valovima", "Akcija NNNI", "Zagrebačko ARG natjecanje" te domaća i strana natjecanja na KV i UKV. 19.studenog 1981. godine Klub je bio jedan od osnivača Saveza Radio-klubova Gradske zajednice općina grada Zagreba. U svibnju 1985 godine je osnovana Informatička sekcija u okviru Kluba čiji zadatak je bio uvođenje računala u radio-amaterske aktivnosti i priključenje svim vidovima digitalnih komunikacija. Uz pomoć gradskih firmi u svibnju 1985. godine podignut je novi rešetkasti antenski stup na koji je postavljen novi antenski sustav za KV sa tri antene, za 14, 21 i 28 MHz. Zbog skučenosti prostora u "Staržarnici", a velikog broja članova, koji je u pojedinim godinama dostizao i brojku od 150 Klub je u prosincu 1985. godine preselio u prostorije O.Š."29.Novembar" u Ljubijsku 58, pored Jadran filma, a PPS je ostao u "Stražarnici". Ovaj period je bio najplodonosniji po uspjesima na svim poljima radio-amaterskog života, tada je odrađen najveći broj zemalja, diploma i trofeja u svim disciplinama. 1988. godine iz Kluba se izdvaja CB sekcija i osnivaju svoj klub, a Radio-klub "Dubrava" se nastavlja baviti isključivo radio-amaterskom djelatnošću. Iza toga dolazi vrijeme Domovinskg rata, gdje su članovi Kluba sudjelovali u organizaciji radio-mreže u Zagrebu i okolici, prijenosu i dostavi humanitarne pomoći, prijenosu radio-poruka sa okupiranog područja i cijelom nizu drugih aktivnosti. U jesen 1995. godine zbog napuštanja prostorija od strane škole i trošnosti zgrade u Ljubijskoj Klub se seli u prostor Gradske zajednice tehničke kulture u Grižanskoj 3. U ovome prostoru se od tada odvijaju sve aktivnosti Kluba, a PPS je i dalje u Gradu mladih.