Svi članovi su pozvani da napišu ponešto, pošalju koju fotografiju za ove web stranice! Isto tako svakom članu po želji se može uz njegovo ime na listi članova dodati e-mail adresa, br. telefona, fotografija......