Kontaktiraj  e-mailom  članove:

Send e-mail  to:

 

Primatelj; To

Ime; Name

Email; your e-mail

Poruka: Message

                                       

 

TIJELA  UPRAVLJANJA RK "Arena-Pula"


Predsjednik :

Tomi Miladinović

Tajnik :

Mauro  Licul  9A2PU 

         Izvršni odbor:  

Tomi Miladinović
Željko Rebrina, 9A2PO
Dinko Hrkać, 9A6AR

     Nadzorni odbor

Enco  Mijandrušić  9A6GXK
Goran Mlać  9A3AEW

Likvidator

Emil Spada, 9A6NSE

Kontakt osoba prema ZTK Pula  

Dinko Hrkać, 9A6AR

   Voditelj ARG Sekcije

Zvonimir Makovec, 9A4ZM

Voditelj Primo Predajne Sekcije

Mauro Licul,  9A2PU

Predstavnik kluba u HRSu i zamjenik

Franjo Matičić, 9A2MF
Anica Matičić, 9A7YL

 

 

 

 

 


 

ČLANOVI KLUBA

 

 

 

POČETNA STRANICA