Kontaktiraj  e-mailom  članove:

Send e-mail  to :

 

Primatelj; To

Ime; Name

Email; your e-mail

Poruka: Message

                                       

 

TIJELA  UPRAVLJANJA RK "Arena-Pula"


Predsjednik :

Darko Važanski, 9A3QT

Tajnik :

Mauro  Licul  9A2PU 

         

Izvršni odbor:  

Darko Važanski, 9A3QT
Željko Rebrina, 9A2PO
Borislav Santini, 9A3KB

     

Nadzorni odbor

Enco  Mijandrušić  9A6GXK
Goran Mlać  9A3AEW

Sud časti

Mato  Modrić  9A2BI
Nenad Rabar, 9A3NRN
Zvonimir Makovec, 9A4ZM

Kontakt osoba prema ZTK Pula  

Mario Fornažar, 9A6SLX

   

Voditelj ARG Sekcije

Zvonimir Makovec, 9A4ZM

Voditelj Primo Predajne Sekcije

Mauro Licul,  9A2PU

ČLANOVI KLUBA

 

 

 

POČETNA STRANICA