Rezultati Antunovo 2013

A – Jedan operator-sve vrste rada

Redni broj. Pozivna oznaka Rezultat Broj veza
1. 9A6Y 42432 118
2. 9A7PLT 28997 116
3. 9A2DM 24089 86
4. 9A1DL 21978 98
5. 9A1IW 20044 78
6. 9A6ARB 13100 54
7. 9A5IGY 9085 52
8. 9A6SJZ 8197 51
9. 9A5AB 7348 42
10. 9A6DJX 5011 43
11. 9A2KO 3977 16
12. 9A6IND 3339 25
13. 9A2GA 2952 19
14. 9A4DD 2458 30
15. E77OA 2098 14
16. 9A6DAC 1582 9
17. 9A3AQ 275 1
18. 9A3DOS 17 2
19. 9A2VX 1 1

B – Više operatora – sve vrste

Redni broj. Pozivna oznaka Rezultat Broj veza
1. 9A4V 58704 152
2. 9A2L 52361 162
3. 9A1N 35648 122
4. 9A8D 31028 97
5. 9A5G 26888 112
6. 9A4P 25821 105
7. 9A1I 24585 82
8. 9A1E 22024 94
9. 9A1CEQ 12415 67
10. 9A1CRS 10465 53
11. 9A7B 8431 25

C1 – Jedan operator – samo FM

Redni broj. Pozivna oznaka Rezultat Broj veza
1. 9A6NDZ 8706 80
2. 9A3KX 7463 72
3. 9A5TJ 6400 49
4. 9A4TT 5795 55
5. 9A4DI 5605 57
6. 9A3DSZ 2664 29
7. 9A3DVL 1881 26
8. 9A3GJ 1794 24
9. 9A6AMI 1388 23
10. 9A3ELI 1078 16
11. 9A7JEG 520 7
12. 9A6NRN 302 6

C2-Višeoperatora samo FM

Redni broj. Pozivna oznaka Rezultat Broj veza
1. 9A4D 7598 70
2. 9A1CAV 6516 44
3. 9A1K 5472 53

D – Postaje izvan 9A – sve vrste rada

Redni broj. Pozivna oznaka Rezultat Broj veza
 1.  S56P  55582  173
 2.  HG3X  54211  161
 3.  YU7TRI  23155  62
 4.  E71EBS  22215  88
 5.  E74G  22077  73
 6.  E73JHI  18520  100
 7.  YU1BBV  17800  55
 8.  YT1WP  16075  49
 9.  HG5BVK/P  16017  56
 10.  E73LM  15780  74
 11.  YU7WL  9781  34
 12.  LZ2ZY  7978  21
 13.  E71W  7555  30
 14.  S59DME  4146  25
 15.  E72JG  3374  25
 16.  YU1NVA  3181  17
 17.  YT2BGS  3167  18
18. E74HA 2980 16
19. E76D 2454 19

E – Postaje izvan 9A-samo FM

Redni broj. Pozivna oznaka Rezultat Broj veza
1. S55KM 9596 81
2. E74NI 4088 36
3. E76MJ 2739 24
4. E71ASM 2352 18
5. E71JK 2240 22
6. E71ECZ 2240 22